Kodó

A Kodó Izsákfánál (2011) Általános adatok

 • Hossz: 29,2 km
 • Vízgyűjtő terület: 181 km2 (VITUKI adat); 196,3 km2 (VGT adat)
 • Eredet magassága: 156 m
 • Torkolat magassága: 130 m
 • Összes esés: 26 m
 • Átlagos esés: 1,12 ezrelék
 • Vízhozamadatok (Izsákfa, 1961, VITUKI):
  LKQ: 0,02 m3/s;
  KQ95%: 0,06 m3/s;
  KÖQ: 0,50 m3/s;
  NQ50%: 10,0 m3/s;
  NQ3%: 35,0 m3/s
 • Vízállásadatok (Izsákfa, 1961, VITUKI):
  LKV: 6 cm (1959.3.29.)
  LNV: 200 cm (1956.3.6)

A Kodó a Marcal legnagyobb bal oldali mellékvize. Vízgyűjtője a Kemenesalja középső részén terül el, nyugati szegélyén a Kemeneshát dombhátsága is hozzátartozik. Hosszúpereszteg mellett ered, és Nemeskocstól északkeletre találkozik a Marcallal.

Történeti adatok
A régmúltban a patak melléke a kis esés, és a túlnyomórészt síksági jellegű felszín miatt végig mocsaras volt. Nincsenek pontos információk arról, mikor történtek az első szabályozási munkák, de az 1800-as évek közepéről származó térképlapok bizonysága szerint egyes szakaszain már akkor végeztek mederrendezést.
A Kodó-patak újabb kori vízrendezési terve 1977-ben készült, a kivitelezést 1984-ben fejezték be, a torkolat és a 21,2 km szelvények között, ekkor Q10% gyakoriságú árvizekre építették ki. Az alsó 3,90 km-es szakaszon mederiszapolási terv készült 1991-ben, ami a következő években valósult meg.
Neve etimológusok szerint valószínűleg a régies, népies kódog (kódorog) igéből származó, folyamatos melléknévi igenév (Kódó), mely "csavargó, tekergő"-t jelent, és a patak egykor kanyargós, "tekergő" medrére utal.
Régi térképeken, és helyi élőszóban, de gyakran írásban is előfordul a Kódó, Godó névalak. A II. Katonai Felmérés szelvényein Godo Bach, és Kódó folyó néven szerepel. Egyes források szerint felső szakaszát a korai századokban Pereszteg néven ismerték, innen származhat az eredetnél fekvő Hosszúpereszteg neve is, melyet egykor Peresztegfőnek neveztek. A magyar helységnevekben többször előforduló -fő utótag rendszerint valamely vízfolyás eredetére (fejére) utal.

Jelenkor, vízrajz, mederviszonyok
A Kodó Hosszúperesztegtől alig fél km-re északnyugatra ered, a Felső-hegy (Kemeneshát) szőlődombja alatti mezőkön, egy erdősávban. Az 1985 körüli helyszíni bejáráskor a kis szivárgó forrást, mely egy tisztáson van, nád nőtte be, ezután rövid erdei szakasz következik, itt medre még jelentéktelen (ér jellegű). Hamarosan átfolyik a faluból a szőlőhegyre tartó földút (szeszfőzde mellett), majd a 8-as főút hídja alatt. Hosszúperesztegen, és a közeli Vashosszúfaluban rövid belterületi szakasza is van, a két település között veszi fel a közel hasonló nagyságú Tacskándi-patakot.
A felső szakaszon váltakozva kísérik szántóföldek, rétek a partokat, néhol erdősávok is előfordulnak, azonban itt az árnyékoló fák még ritkábbak, inkább cserjék, bozót és sás, nád növi be a medret. Egyházashetye határában, és az alsóbb szakaszon, Köcsk és Bokodpuszta között hosszabban erdőszélen, és erdők között folyik. Itt már jellemzőek a mederben növő fák, ugyanakkor a kevésbé árnyékolt részeken erős a vízfolyás benőttsége.
Izsákfán, a híd után vízmérőállomást találunk. Innen a torkolati szakaszon rétek, legelők között halad a patak, kiszélesített mederben, a Marcalig, melyet Nemeskocstól nem messze ér el.
Medre a teljes hosszon szabályozott (trapéz szelvény), jellemző méretei: szélessége a partok között: 7 m, kisvízi meder: kb. 3 m, anyaga rendszerint agyagos. Esése a domborzati viszonyokból adódóan viszonylag kicsi, 30-580 cm/km között. A vízminőség közepes, bár az NO3-N érték jóval magasabb az elvártnál.
Legjelentősebb mellékvize a Csikászó-patak, melyet Köcsk határában fogad magába.

A Kodó Izsákfánál (2011)

Ajánlott oldalak

A Marcal-medence honlapja, részletes leírásokkal, gyönyörű képekkel
Kemenesalja-Marcalmente kistérségek oldala
A Ság hegy honlapja

Aktuális vízállás (Mórichida)

Vízállás idősor (Mórichida)

Vízállás idősor (Gyirmót)

Észlelt vízállás (Karakó)

Távmért adatok (Karakó, Mersevát)

Észak-Dunántúli V. Ig.
Aktuális hírek,
hidrológiai tájékoztatók


Híreket, képeket, véleményeket a
webmester@marcal.hu
címre várok.
Köszönettel: a szerkesztő
webmester@marcal.hu